Forsorgshjem

Billede af skulpturen placeret i forsorgscentrets gård.
Billede af skulpturen placeret i forsorgscentrets gård.

Forsorgshjem

Målgruppe

Lov om social service § 110
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

 

Forsorg

Midlertidigt døgnophold hvor der arbejdes målrettet med at borgeren igen kan håndtere at bo i en relevant bolig. Der tages afsæt i Housing First, hvor der er fokus på hurtig udflytning til egen bolig. Der udarbejdes udredning og plan inden for de første 3 uger i samarbejde med borgeren. Ved udflytning tages der afsæt i dette ift vurdering af støttebehov efter udflytningen.