Forsorg

Stemningsbillede fra forsorgscentrets gård.
Stemningsbillede fra forsorgscentrets gård.

Forsorg

Forsorgscentret drives efter § 110 i Lov om social service.

Boformen henvender sig til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Der er tale om borgere, som er fysisk og psykisk selvhjulpne, men som på grund af særlige sociale vanskelig­heder, i en kortere eller længere periode har behov for støtte og omsorg for at bedre deres situation.

Vores primære målsætning er at støtte borgeren til en relevant bolig, så hurtigt som muligt.

Vi arbejder ud fra et rehabiliterende syn, hvor vi tror på at hver enkelt menneske igen kan opnå en stabil og tilfredsstillende levemåde i egen bolig. Rehabiliteringen er en tidsbestemt og målrettet proces, der inkluderer borgeren, borgerens private og professionelle netværk, og fordrer et samarbejde imellem alle parter.

For at understøtte rehabiliteringsprocessen bruger vi som grundlæggende metode, 'Den Motiverende Samtale', samt redskabet 'Udredning og Plan'. 


Optagelse sker ved personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder, herunder andre tilsvarende institutioner.