Væresteder

Stemningsbillede af lokale og brugere på værestedet Stenbruddet.
Stemningsbillede af lokale og brugere på værestedet Stenbruddet.

Væresteder

Svendborg Kommune har forskellige væresteder, som kan benyttes af socialt udsatte borgere, der har svært ved at benytte  kommunens øvrige sociale tilbud.

Værestedet Stenbruddet er kommunens tilbud om et værested med personale tilknyttet i hele åbningstiden. Ud over rådgivning og støtte tilbydes aktiviteter - fortrinsvis i værestedets lokaler.