Velkommen til Forsorgscenter Sydfyn

Velkommen til Forsorgscenter Sydfyn

Forsorgscenter Sydfyn drives af Svendborg Kommune og rummer følgende tilbud, alle efter Serviceloven:

- 17 §110 Faste botilbudspladser 

- 2 §110 Herbergspladser

- 7 §110 Efterforsorgspladser

- §99 Støtte- og kontaktperson (SKP)

- Gadesygeplejerske

- Værestedet "Stenbruddet" jf. §104