Gadesygeplejerske

Gadesygeplejerske

Gadesygeplejersken tager selv rundt i misbrugsmiljøet eller hjem til borgere som har behov for sundhedsfaglige vurderinger og støtte. Endvidere er hun brobyggende i kontakten til de sundhedsfaglige ordinære tilbud så som praktiserende læge eller sygehus. Derudover tager gadesygeplejersken ud til de brugerestyrede væresteder sammen med SKP-medarbejderen.